De Covid maatregelen die op de datum van de beurs
van kracht zijn, zullen opgevolgd worden door ons!

Regels en inschrijvingen voor de wedstrijd

Je kan de formulieren invullen, opslaan,
versturen of afdrukken en meebrengen

Stuur de formulieren voor de inschrijving
van de wedstrijd naar hobbytimebrugge@outlook.com


Inschrijvingen voor clubs

Inschrijvingen voor handelaars


Stuur inschrijvingen voor clubs en handelaars
via e-mail of per post naar vic.deblaere@skynet.be


Les mesures Covid en vigueur à la date
de la bourse seront suivies par nous !

Règlement et inscriptions au concours

Vous pouvez remplir les formulaires et
envoyer par email à hobbytimebrugge@outlook.com
ou les imprimer et présenter à la bourse


Inscriptions pour les clubs

Inscriptions pour commerçants


Envoyer les inscriptions pour les clubs et commerçants
par e-mail ou par courrière postale à vic.deblaere@skynet.be