De Covid maatregelen die op de datum van de beurs
van kracht zijn, zullen gevolgd worden door ons!

Regels en inschrijvingen voor de wedstrijd

Je kan de formulieren invullen, opslaan,
versturen of afdrukken en meebrengen

Stuur de formulieren voor de inschrijving
van de wedstrijd naar geert.ballieu@telenet.be


Inschrijvingen voor clubs
Inschrijvingen voor handelaars


Stuur inschrijvingen voor clubs en handelaars
via e-mail of per post naar vic.deblaere@skynet.be


Les mesures Covid en vigueur à la date
de la foire seront suivies par nous !

Règlement et inscriptions au concours

Vous pouvez remplier les formulaires,
enregistrer, envoyer ou imprimer et apporter

Envoyer les formulaires d'inscription au
concours à geert.ballieu@telenet.be


Inscriptions pour les clubs
Inscriptions pour commerçants


Envoyer les inscriptions pour les clubs et commerçants
par e-mail ou par courrière postale à vic.deblaere@skynet.be